Archiwum 15 Listopad 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 680 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa GŁównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 679 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 678 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 677 z 1995

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1995 r. o ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 1 października 1995 r. w okręgach wyborczych obejmujących województwo szczecińskie i województwo wrocławskie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 673 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej akademii wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 661 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 634 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zawierających wiadomości o świadku, którego dane umożliwiające ujawnienie tożsamości podlegają zachowaniu w tajemnicy, oraz sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.

 • Monitor Polski Poz. 137 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 127 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 126 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 1995 r. o nadaniu orderów.