Archiwum 23 Listopad 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 736 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. regulujące szczegółowy sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 735 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Dziennik Ustaw Poz. 674 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 • Monitor Polski Poz. 152 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 105 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1995 r. o nadaniu orderu.