e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Listopad 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne



 • Monitor Polski Poz. 665 z 1995

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie oraz kwot granicznych dochodu w 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 664 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty od 1 grudnia 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 646 z 1995

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 645 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w trzecim kwartale 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 643 z 1995

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie spisu wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 122 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 1995 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 121 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 120 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.