Archiwum 14 Grudzień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne



 • Dziennik Ustaw Poz. 751 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.

 • Monitor Polski Poz. 751 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie Krajowego programu zapobiegania zakażeniom HIV i opieki nad żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS 1996-1998.

 • Dziennik Ustaw Poz. 749 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu używanych kombajnów zbożowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 748 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 747 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.

 • Dziennik Ustaw Poz. 746 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 745 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.

 • Dziennik Ustaw Poz. 744 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 743 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.

 • Dziennik Ustaw Poz. 742 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 741 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 740 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 739 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 738 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 737 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 733 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

 • Dziennik Ustaw Poz. 728 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 723 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów znakami akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 722 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 721 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 720 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 719 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku wyrównawczego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Monitor Polski Poz. 184 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 140 z 1996

  Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o ustanowieniu medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".

 • Dziennik Ustaw Poz. 56 z 1996

  Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 3 z 1996

  Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2 z 1996

  Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.