e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Grudzień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 786 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 785 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.

 • Monitor Polski Poz. 769 z 1995

  Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej.

 • Monitor Polski Poz. 759 z 1995

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze, na terenie SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC.

 • Monitor Polski Poz. 758 z 1995

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Monitor Polski Poz. 753 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego.

 • Monitor Polski Poz. 752 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie 25 rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu.

 • Monitor Polski Poz. 750 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 750 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1996 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Monitor Polski Poz. 749 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 748 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 747 z 1995

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie stopy procentowej dla naliczania dywidendy obligatoryjnej oraz wysokości składki na Fundusz Pracy.

 • Monitor Polski Poz. 707 z 1995

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 188 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 187 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 186 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 185 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.