Archiwum 29 Grudzień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 51 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie zasad umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 49 z 1996

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Poz. 37 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie trybu przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 31 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 24 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Monitor Polski Poz. 17 z 1996

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów przedsiębiorstw działających przy zakładach karnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

 • Monitor Polski Poz. 11 z 1996

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie regulaminów wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum.

 • Monitor Polski Poz. 10 z 1996

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum.

 • Monitor Polski Poz. 9 z 1996

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji.

 • Monitor Polski Poz. 8 z 1996

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

 • Monitor Polski Poz. 7 z 1996

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 6 z 1996

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.