Archiwum 4 Grudzień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 691 z 1995

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie wykazu wyrobów podlegających oznaczaniu znakami akcyzy według Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Polskiej scalonej nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (PCN).

  • Monitor Polski Poz. 167 z 1996

    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.

  • Dziennik Ustaw Poz. 54 z 1996

    Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).