Archiwum 10 Luty 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 518 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu sporządzonego w Helsinkach dnia 28 kwietnia 1994 r., zmieniającego Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Helsinkach dnia 26 października 1977 r.

 • Monitor Polski Poz. 130 z 1995

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie od 1 marca 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 129 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty od 1 marca 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 106 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1995 r.