Archiwum 2 Luty 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 325 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego do Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonych w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 166 z 1996

  Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r.

 • Monitor Polski Poz. 85 z 1995

  Stanowisko Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie aktualnej sytuacji w kraju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 54 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym oraz trybu ich wnoszenia.

NA SKÓTY