Archiwum 28 Luty 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 148 z 1995

  Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru tablic urzędowych.

 • Monitor Polski Poz. 146 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od niektórych warsztatów szkolnych oraz przywięziennych zakładów pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 124 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 118 z 1995

  Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Katowickiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 116 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 114 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 113 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 112 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 111 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu grup towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą.