e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Marzec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 279 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1995 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 278 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1995 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 277 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 211 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie postępowania kontrolnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 181 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych.

 • Monitor Polski Poz. 171 z 1995

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1995/1996.

 • Dziennik Ustaw Poz. 170 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Monitor Polski Poz. 164 z 1995

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie trybu uzgadniania produkcji i importu urządzeń energetycznych, nabycia za granicą licenji na ich produkcję oraz określenia rodzajów urządzeń energetycznych podlegających obowiązkowi uzgodnienia.

 • Monitor Polski Poz. 163 z 1995

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości nieruchomości.

 • Monitor Polski Poz. 138 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie wyrażenia wotum nieufności Radzie Ministrów i wyboru nowego Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 134 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty.