e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Marzec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 278 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się do opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 20 stycznia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 276 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 184 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 10 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia okręgowych i obwodowych urzędów miar, a także określenia ich obszaru działania i siedzib.

 • Monitor Polski Poz. 183 z 1995

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

 • Monitor Polski Poz. 173 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 172 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wystawiania recept przez lekarzy weterynarii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 148 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 139 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na pszenicę przywożoną z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 138 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na jęczmień przywożony z zagranicy.