e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Marzec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 293 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 286 z 1997

  Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 284 z 1997

  Protokół sporządzony w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. o zmianie Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 282 z 1997

  Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.

 • Monitor Polski Poz. 185 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia okręgowych i obwodowych urzędów probierczych, a także określenia ich obszaru działania i siedzib.

 • Monitor Polski Poz. 181 z 1995

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 marca 1995 r. w sprawie trybu powołania, składu i zasad działania Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 115 z 1996

  Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, sporządzony w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.