e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Marzec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 322 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1995 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 312 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 303 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 191 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I i II kwartale 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 190 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 189 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 188 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 187 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 1993 r. i 1994 r.

 • Monitor Polski Poz. 186 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 149 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie sposobu podziału oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1995 r.