Archiwum 9 Marzec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 625 z 1995

  Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzona w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 619 z 1995

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Mińsku dnia 26 października 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 561 z 1995

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 559 z 1995

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 298 z 1995

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 292 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1995 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 291 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1995 r. o nadaniu orderu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 150 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinna odpowiadać prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze.

 • Dziennik Ustaw Poz. 147 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.