e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Kwiecień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 352 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 1995 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 351 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 293 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 250 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

 • Monitor Polski Poz. 250 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na targach pn. "Przemysł dla Ochrony Środowiska" w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1995.

 • Monitor Polski Poz. 249 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na II Międzynarodowych Targach Galanterii, Pasmanterii, Dodatków Krawieckich i Kaletniczych IGA w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1995.

 • Monitor Polski Poz. 244 z 1995

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 243 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 242 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 241 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 240 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 239 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 234 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej skupu mleka, według której będzie realizowany interwencyjny skup masła i mleka odtłuszczonego w proszku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 223 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.