Archiwum 21 Kwiecień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 272 z 1995

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 271 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.

 • Monitor Polski Poz. 270 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 261 z 1995

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 1995 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Monitor Polski Poz. 255 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 10 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Poz. 248 z 1995

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r.