Archiwum 26 Kwiecień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 273 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania wybranych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 272 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach.

 • Monitor Polski Poz. 267 z 1995

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie określenia ogólnokrajowych podmiotów gospodarczych, których statutowe organy mogą zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 251 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet.

 • Monitor Polski Poz. 246 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach podatkowych.