Archiwum 6 Maj 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 294 z 1995

    Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 1995 r. w sprawie dwukrotnego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich przyległych do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.