e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Czerwiec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 421 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie kontraktów eksportowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 373 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 369 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie zakresu i trybu zgłaszania mienia osób krajowych znajdującego się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 361 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.

 • Dziennik Ustaw Poz. 360 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 359 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 358 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 357 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 353 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 352 z 1995

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 czerwca 1995 r. o sprostowaniu błędu w przekładzie Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.