e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Czerwiec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 587 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Ałmaty dnia 21 września 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 585 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Ałmaty dnia 21 września 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 395 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 392 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 364 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 363 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.

 • Monitor Polski Poz. 363 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 362 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 361 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 345 z 1995

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby członków Rady do Spraw Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz regulaminu jej działania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 344 z 1995

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.

 • Monitor Polski Poz. 204 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1995.