Archiwum 19 Czerwiec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 823 z 1997

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu polskiej drogi krajowej 274 i niemieckiej drogi federalnej B97 oraz o budowie mostu granicznego w rejonie Gubinka i Guben, sporządzona w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 563 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1995 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 549 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1995 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 373 z 1995

  Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 19 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim te linie powinny odpowiadać.