Archiwum 21 Czerwiec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 554 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 1995 r. o nadaniu orderu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 469 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 21 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 397 z 1995

  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 218 § 1 k.p.a. w związku z art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim w związku z art. 17 ust. 4 tej ustawy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 394 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 374 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.