Archiwum 5 Czerwiec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 615 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1995 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 368 z 1995

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu uzgadniania produkcji i importu urządzeń energetycznych, nabycia za granicą licencji na ich produkcję oraz określenia rodzajów urządzeń energetycznych podlegających obowiązkowi uzgodnienia.

 • Monitor Polski Poz. 342 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 332 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania autostrady na środowisko, grunty rolne i leśne oraz na dobra kultury objęte ochroną.