e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Lipiec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 546 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1995 r. w sprawie określenia wzoru powszechnego świadectwa udziałowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 458 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 431 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

 • Monitor Polski Poz. 426 z 1995

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lipca 1995 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1995 r.