e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Lipiec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 666 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 640 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 639 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1995 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 608 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1995 r. o nadaniu orderów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 535 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lipca 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Rydze dnia 23 lutego 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 475 z 1995

  Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 446 z 1995

  Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych.

 • Monitor Polski Poz. 429 z 1995

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1995 r. w sprawie działań na rzecz wspierania procesów naprawczych w bankach spółdzielczych.

 • Monitor Polski Poz. 428 z 1995

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1995 r. w sprawie projektu zmiany ustawy o finansowaniu gmin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 263 z 1996

  Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 205 z 1996

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wspólnej granicy państwowej, sporządzona w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.