Archiwum 26 Lipiec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 654 z 1995

    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

  • Dziennik Ustaw Poz. 459 z 1995

    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników w sądach wojskowych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 451 z 1995

    Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.