Archiwum 27 Lipiec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 888 z 1998

  Załączniki A-2, A-3, E-2, F-1 i F-3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 703 z 1999

  Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzona w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r.

 • Monitor Polski Poz. 491 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 27 lipca 1995 r. w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.

 • Monitor Polski Poz. 444 z 1995

  Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1995 r. w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 207 z 1996

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzona w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 61 z 1998

  Konwencja dotycząca odprawy czasowej, sporządzona w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r.