e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Lipiec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 488 z 1995

  Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 474 z 1995

  Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Poz. 473 z 1995

  Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 444 z 1995

  Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 424 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 • Monitor Polski Poz. 413 z 1995

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie założeń polityki mieszkaniowej państwa.

 • Monitor Polski Poz. 412 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie polityki mieszkaniowej Państwa w okresie transformacji społeczno-gospodarczej.

 • Monitor Polski Poz. 411 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

 • Monitor Polski Poz. 388 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od dochodów wspólnot mieszkaniowych.