Archiwum 16 Sierpień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 497 z 1995

    Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1995 r.

  • Monitor Polski Poz. 496 z 1995

    Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1995 r.

  • Monitor Polski Poz. 495 z 1995

    Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1995 r.