e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Sierpień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 577 z 1995

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 564 z 1995

  Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o łączności.

 • Monitor Polski Poz. 556 z 1995

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.

 • Dziennik Ustaw Poz. 527 z 1996

  Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 520 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.

 • Monitor Polski Poz. 519 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie sprawozdania Narodowego Banku Polskiego w 1994 r. i sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej w 1994 r. oraz w sprawie bilansu płatniczego Rzeczypospolitej Polskiej w 1994 r.

 • Monitor Polski Poz. 518 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1994 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rządu.