Archiwum 14 Wrzesień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 632 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 631 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 543 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 542 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 540 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Cracow Expo Center Sp. z o.o. w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1995.