Archiwum 18 Wrzesień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 720 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 719 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 1995 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 541 z 1995

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1995 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 538 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1995 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.