Archiwum 21 Wrzesień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 663 z 1995

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 września 1995 r. w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

 • Monitor Polski Poz. 634 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 557 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 września 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 200 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

 • Monitor Polski Poz. 555 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.