Archiwum 26 Wrzesień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 571 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 września 1995 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 553 z 1995

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 września 1995 r. w sprawie normatywnych miesięcznych wielkości spłaty kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu na IV kwartał 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 550 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1955 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, które zostaną przekształcone w spółki w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 550 z 1995

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.