Archiwum 27 Wrzesień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 729 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 728 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 727 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 636 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 635 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 628 z 1995

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 561 z 1995

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 - Krosno.

 • Monitor Polski Poz. 560 z 1995

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 50 - Wrocław.

 • Monitor Polski Poz. 559 z 1995

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posłanki Marii Olszewskiej.

 • Monitor Polski Poz. 558 z 1995

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jacka Uczkiewicza.

 • Monitor Polski Poz. 552 z 1995

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 1995 r. w sprawie spisu wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 551 z 1995

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.