e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Wrzesień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 730 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1995 r. o nadaniu orderu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 681 z 1995

  Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 618 z 1995

  Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 617 z 1995

  Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 601 z 1995

  Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 573 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.

 • Monitor Polski Poz. 570 z 1995

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 564 z 1995

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 1995 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.