e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Grudzień 1996

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 777 z 1996

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 776 z 1996

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 775 z 1996

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 763 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

 • Monitor Polski Poz. 750 z 1996

  Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia wykazów towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą.

 • Monitor Polski Poz. 745 z 1996

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów przedsiębiorstw działających przy zakładach karnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

 • Monitor Polski Poz. 744 z 1996

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych towarów i usług.

 • Monitor Polski Poz. 743 z 1996

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Monitor Polski Poz. 739 z 1996

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie powołania Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

 • Monitor Polski Poz. 738 z 1996

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 737 z 1996

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 736 z 1996

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 734 z 1996

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie uczczenia pamięci gen. Leopolda Okulnickiego ps. "Niedźwiadek".

 • Monitor Polski Poz. 187 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. o nadaniu orderów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 111 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 44 z 1997

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 43 z 1997

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 32 z 1997

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 23 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 16 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie przepisów technicznych w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki, trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, wzorów międzynarodowych świadectw, wysokości opłat z tym związanych oraz powierzenia niektórych zadań organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej.

 • Monitor Polski Poz. 14 z 1997

  Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz ich maksymalnej wysokości.

 • Monitor Polski Poz. 8 z 1997

  Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.