Archiwum 16 Luty 1996

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 282 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1996 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 204 z 1996

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 182 z 1996

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 • Monitor Polski Poz. 181 z 1996

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 177 z 1996

  Ustawa z dnia 16 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 176 z 1996

  Ustawa z dnia 16 lutego 1996 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Poprawek londyńskich oraz Poprawek kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

 • Dziennik Ustaw Poz. 138 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.

NA SKÓTY