e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Sierpień 1996

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 498 z 1996

  Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 497 z 1996

  Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 496 z 1996

  Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 495 z 1996

  Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 494 z 1996

  Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej.

 • Monitor Polski Poz. 494 z 1996

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi musi przyjmować w związku z oddaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 493 z 1996

  Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 492 z 1996

  Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 485 z 1996

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 469 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach płockim i suwalskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 468 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń do izb rolniczych w niektórych województwach.

 • Monitor Polski Poz. 467 z 1996

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w drugim kwartale 1996 r.