Archiwum 3 Wrzesień 1996

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 541 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion.

 • Dziennik Ustaw Poz. 538 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wykazu linii kolejowych o państwowym znaczeniu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 533 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 532 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 525 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1996 r. w sprawie opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego.

NA SKÓTY