Archiwum 25 Listopad 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1014 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 998 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie sposobu podziału na województwa środków finansowych przeznaczonych na drogi publiczne w 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 981 z 1997

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 6/97.

 • Dziennik Ustaw Poz. 973 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 972 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 964 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Poz. 963 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 954 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 953 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 115 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 88 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 87 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1997 r. o nadaniu orderów.