e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Grudzień 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1098 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1079 z 1997

  Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1078 z 1997

  Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1029 z 1997

  Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1028 z 1997

  Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1027 z 1997

  Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1026 z 1997

  Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym.

 • Monitor Polski Poz. 853 z 1997

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1997 r. o ważności wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.

 • Monitor Polski Poz. 852 z 1997

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1997 r. o ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.