e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Grudzień 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1084 z 1997

  Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1083 z 1997

  Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1082 z 1997

  Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1081 z 1997

  Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1080 z 1997

  Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1045 z 1997

  Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1023 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1017 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1013 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych.

 • Monitor Polski Poz. 150 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 126 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 125 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 36 z 1998

  Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski.

 • Dziennik Ustaw Poz. 13 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.