e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Grudzień 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1100 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1092 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1038 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 607 z 1998

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 23 z 1998

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.