e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Grudzień 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1101 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1095 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wzoru oraz sposobu prowadzenia rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1094 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1093 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1088 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubażającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1075 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1073 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby żeglugi morskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1072 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z krajów i regionów rozwijających się.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1071 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1070 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1069 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1068 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre artykuły chemiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1067 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre surowce przywożone z zagranicy do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1066 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1065 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1064 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1063 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1062 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1061 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1060 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1059 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1058 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1057 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgier i Rumunii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1056 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1053 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1052 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1051 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1050 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1049 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1048 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1047 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1037 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1032 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1021 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1020 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu żelatyny.

 • Monitor Polski Poz. 152 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 130 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 129 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 128 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 116 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 14 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania wyróżnień oraz przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego w stosunku do policjantów.