Archiwum 2 Grudzień 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1030 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1019 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Leśnictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1004 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".

 • Dziennik Ustaw Poz. 1003 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1000 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

 • Monitor Polski Poz. 122 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 121 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 1997 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 120 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.