e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Luty 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 183 z 1997

  Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze i ustawy o rachunkowości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 153 z 1997

  Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 87 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie wyrobów o przeznaczeniu specjalnym, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 80 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nasiennictwie.

 • Monitor Polski Poz. 75 z 1997

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie zrównoważonego rozwoju terenów górskich i górzystych.