e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Maj 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 311 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu nabywania akcji przez uprawnionych plantatorów buraka cukrowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 310 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty.

 • Dziennik Ustaw Poz. 296 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 1997 r. o utracie mocy obowiązującej obwieszczenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie odnoszącym się do ustalenia treści art. 56 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

 • Monitor Polski Poz. 281 z 1997

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie obecności przedstawicieli prasy, radia, telewizji i filmu w lokalach obwodowych komisji do spraw referendum w dniu głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.

 • Monitor Polski Poz. 280 z 1997

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania właściwym wojewódzkim komisjom do spraw referendum wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.

 • Monitor Polski Poz. 279 z 1997

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.

 • Monitor Polski Poz. 272 z 1997

  Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie obwodu głosowania za granicą utworzonego dodatkowo dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.