e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Czerwiec 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 801 z 1997

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej konwencji o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzonej w Rzymie dnia 26 października 1961 r.

 • Monitor Polski Poz. 622 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 1997 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 606 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 557 z 1997

  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 556 z 1997

  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 555 z 1997

  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 554 z 1997

  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

 • Dziennik Ustaw Poz. 553 z 1997

  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

 • Dziennik Ustaw Poz. 485 z 1997

  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy karnej skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 449 z 1997

  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 402 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.

 • Monitor Polski Poz. 337 z 1997

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie tabel stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w wojewódzkich i rejonowych komendach Policji oraz w komisariatach Policji.